sprawa buławy marszałkowskiej Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza

bulawa1bulawa2abulawa2bbulawa3abulawa3bbulawa3c