Władze

1. Władze Związku dzielą się na:

a/naczelne,   b/centralne,   c/terytorialne.

Władzami naczelnymi Związku są:

a/Komendant Naczelny Związku Legionistów Polskich oraz dwaj lub trzej zastępcy

b/Komenda naczelna Związku Legionistów Polskich,

c/Walny Zjazd Delegatów.

Władzami centralnymi Związku są:

a/Główna Komisja Rewizyjna,

b/Główny Sąd Koleżeński

c/Komisje Specjalne Centralne

1.Władze terytorialne dzielą się na okręgowe i oddziałowe.

2.Władzami okręgowymi są:

a/ Okręgowe Zgromadzenie,

b/ Zarząd Okręgu Związku Legionistów Polskich,

c/Okręgowa Komisja Rewizyjna,

d/Okręgowy Sąd Koleżeński,

e/Komisje Specjalne Okręgowe.

3.Władzami oddziałowymi są:

a/ Walne Zebranie członków Oddziału Związku Legionistów Polskich,

b/Zarząd Oddziału Związku Legionistów Polskich,

c/Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

Leave a reply